Agenda

Binnenkort zal weer een Wijze Ouder trainingsavond gegeven worden. Hierin zal aandacht besteed worden aan wat hoogsensitiviteit bij kinderen precies betekent en hoe ouders daar het beste mee om kunnen gaan. TIPS en TOOLS worden aangereikt. U kunt zich opgeven door een mailtje te sturen aan info@adhd-hsppraktijk.nl. De datum volgt nog.