Deskundigheid

Ik heb de volgende opleidingen doorlopen om de werkzaamheden die ik in de praktijk uitvoer te kunnen doen:

  • Psychologisch Pedagogisch Assistent
  • Bachelor Toegepaste Psychologie
  • Post-HBO basisopleiding Cognitief Gedragtherapeutisch Werker
  • Sociale Psychiatrie voor hulpverleners in de eerste lijn
  • Gecertificeerd trainer opvoedondersteuning Triple P niveau 4

Ik ben tevens werkzaam als psychologisch medewerker in het ziekenhuis. Door het doen van neuropsychologisch onderzoek bij kinderen met leer- en gedragsproblemen is de interesse ontstaan om kinderen en volwassenen na de diagnose AD(H)D verder te begeleiden. Hiervoor heb ik de volgende opleidingen gevolgd bij het ADHD-centrum Nederland in Delft:

  • AD(H)D-coach opleiding
  • Opleiding Systemisch Werk
  • NLP-practitioner

Daarnaast ben ik gecertificeerd coach van de methode: “Ik leer anders”.
Dit is een leermethode voor kinderen en jong volwassenen met een bijzondere gave. Het zijn ‘beelddenkers’. Zij denken niet in woorden, maar in beelden. Het lesmateriaal wordt daarom niet begrepen. Vaak hebben beelddenkers een leerachterstand of denkt men aan dyslexie. Tijdens de training ‘Ik leer anders’ leert men de lesstof te vertalen naar beelden, zodat het wel binnen het informatiesysteem past.

Tevens ben ik gecertificeerd trainer voor de trainingen van het Platform “Wijze Ouders”:

Deze trainingen zijn speciaal ontwikkeld voor (hoog) sensitieve kinderen, jongeren en hun ouders. Omdat deze kinderen zeer veel gemeen hebben met kinderen met AD(H)D zijn deze trainingen ook zeer goed toepasbaar voor deze doelgroep.

Om jongeren en jongvolwassenen te helpen met het leren plannen en sneller leren ben ik
gecertificeerd trainer van de methode: “Snel leren = leuk leren” ontwikkeld door “Studielift”.