Begeleiding

kinderenKinderen en ouders

Kinderen met AD(H)D hebben veel gemeen met hoog sensitieve kinderen. De problemen die de ouders ervaren komen dan ook vaak overeen.

Enkele overeenkomsten kunnen zijn:

 • Het kind sneller dan andere kinderen van streek raakt door conflicten, leed of onrecht
 • Heftige emoties zoals neerslachtigheid, woede, angst die lang aanhouden.
 • Niet goed in slaap kunnen komen
 • Het intens beleven van geluksmomenten, maar ook vervelende gevoelens. Het kind vraag veel aandacht of is juist stil en trekt zich terug

Via het platform ‘Wijze Ouders’ zijn verschillende trainingen ontwikkeld om ouders en kinderen te leren omgaan met overprikkeling en daarbij te kijken naar hun kwaliteiten en deze te versterken:

 • Ik ben Oké training (leeftijd 7 tot en met 11 jaar)
 • Wijze ouder training

Omdat in deze training niet ingegaan wordt op de oorzaak van AD(H)D en kinderen met AD(H)D de gedragingen veel vaker vertonen dan kinderen met hoogsensitiviteit is de workshop “Omgaan met AD(H)D” ontwikkeld. Ouders krijgen hierin uitleg over:

 • de oorzaak van AD(H)D
 • extra opvoedingsadviezen
 • een ‘plan van aanpak’ wordt aangeboden om problemen op te lossen.

Individuele begeleiding is uiteraard ook mogelijk. Hierin wordt gekeken naar de specifieke hulpvragen die men heeft.

Om de mogelijkheden te bespreken kun je vrijblijvend contact opnemen voor een gratis telefonisch kennismakingsgesprek.

Als je met boosheid reageert op boosheid, schep je alleen maar meer boosheid. Boeddha.

jongerenJongeren

Jongeren in de leeftijd van 12 tot ongeveer 16 jaar met de diagnose ADHD/ADD of kenmerken hiervan kunnen het soms erg moeilijk hebben. De overgang die ze maken of hebben gemaakt naar de middelbare school kan hier ook een rol in spelen. Dit zorgt voor extra spanning en onzekerheid en hierdoor kunnen de volgende problemen ontstaan:

 • het organiseren van hun studie en werk
 • concentratieproblemen
 • negatieve gedachten, je rot voelen
 • twijfelen aan jezelf en onzeker zijn
 • gevoelens van eenzaamheid
 • slapeloosheid
 • vergeetachtig zijn

Hierdoor kan het gevoel ontstaan geen grip meer te hebben op je eigen leven. Energie gaat verloren zonder dat er goed gebruik van gemaakt wordt.

Om jongeren hierin te begeleiden is de Power Puber training ontwikkeld ( leeftijd 12 tot en met 16 jaar)

In deze training wordt aandacht besteed aan:

 • De werking van het (puber)brein
 • Het plannen en organiseren van werk
 • Emoties en stemmingen en het herkennen en benoemen hiervan
 • Kracht van verbeelding
 • Spiegelen van gedrag
 • Positieve bevestiging
 • Ontspanningsoefeningen
 • Mindmappen
 • Eigenwaarde en zelfvertrouwen.

Indien je alleen maar problemen hebt met leren is er een aparte training:
“Snel leren = leuk leren”. Hierin worden jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar ondersteund hoe ze het beste en snelste kunnen leren, lezen, onthouden en plannen.

Individuele begeleiding is uiteraard ook mogelijk. Hierin wordt gekeken naar de specifieke hulpvragen die men heeft.

Om de mogelijkheden te bespreken kun je vrijblijvend contact opnemen voor een gratis telefonisch kennismakingsgesprek.

jong_volwassenJongvolwassenen

Jongvolwassenen met AD(H)D in de leeftijd van ongeveer 17 tot en met 25 jaar kunnen ook nog moeite hebben met het organiseren van hun studie en werk, concentratieproblemen ervaren en vergeetachtig zijn. Zij ervaren net zoals de jongeren van 12 tot en met 16 jaar het gevoel geen grip meer te hebben op hun eigen leven. Energie gaat verloren zonder dat er goed gebruik van gemaakt wordt.

ADHD-HSP praktijk is erop gericht om samen met jou op zoek te gaan naar je mogelijkheden, talenten en kwaliteiten om zo meer inzicht in jezelf te krijgen. Daarnaast wordt gekeken naar wat er nodig is om deze tot de boventoon te ontwikkelen zodat eventuele belemmeringen makkelijker hanteerbaar zijn. Zo krijg je een op maat gemaakte gebruiksaanwijzing voor jezelf. Klachten zullen verminderen doordat je leert beter grip te krijgen op de processen die plaatsvinden. Bij de begeleiding wordt je een structuur aangeboden om doelen te stellen en deze te bereiken door gerichte acties.

jong_volwassen_2

Wanneer je alleen problemen ervaart op het gebied van leren en plannen is er een aparte training: “Snel leren = leuk leren”. Hierin krijg je ondersteuning hoe je het beste en snelste kunt leren, lezen, onthouden en plannen.

Wil je meer informatie over de werkzaamheden van ADHD-HSP praktijk Vlissingen neem dan vrijblijvend contact op voor een gratis telefonisch kennismakingsgesprek.

Als je jezelf accepteert, verdwijnt de behoefte om anderen te veranderen. Peter Gerrickens

volwassen-1Volwassenen

Er zijn volwassenen die al langer een diagnose ADHD of ADD hebben en er zijn volwassenen die nog maar net gediagnosticeerd zijn. Soms kan de diagnose een opluchting zijn en een verklaring voor veel dingen. Aan de andere kant roept het soms ook vragen op over de invloed op de ontwikkeling en hoe deze verlopen zou zijn als de diagnose eerder gesteld was. Volwassenen met ADHD of ADD hebben vaak een negatief zelfbeeld. Heel hun jeugd zijn ze bekritiseerd op hun gedrag zonder dat zij zelf in de gaten hadden wat ze verkeerd deden of hoe ze dat dan hadden kunnen voorkomen. Denken in mogelijkheden en kwaliteiten zit niet in hun systeem.

Om je leven een andere wending te geven zodat je meer succesvol wordt kan de ADHD-HSP praktijk je begeleiden om nieuw gedrag aan te leren waardoor er meer energie ontstaat in je lichaam en er meer rust ontstaat in je hoofd. Klachten zullen verminderen doordat je leert beter grip te krijgen op de processen die plaatsvinden.

Durf jij de uitdaging aan om je leven een andere wending te geven neem dan gerust vrijblijvend contact op voor een gratis telefonisch kennismakingsgesprek.

volwassen-2

Om iets te krijgen wat je nog nooit had, moet je iets doen wat je nog nooit deed.

Als je innerlijk verandert lijkt het of de wereld om je heen verandert. Dat is natuurlijk ook zo, want de hele wereld reageert op wat jij uitzendt. Anne Linden.