Algemene Voorwaarden

Bij de groepstrainingen dient men voor de aanvang van de training het totaalbedrag over te maken.

Individuele trainingen kunnen per sessie contant afgerekend worden.
Bij individuele begeleiding kan na afloop van de sessie contact afgerekend worden. Er is nog geen mogelijkheid om elektronisch te betalen in de praktijk.

Voor aanvang van de trainingen en individuele begeleiding wordt een intakeformulier met voorwaarden gemaild. Beide ouders dienen akkoord te gaan met de voorwaarden.

Annuleren van een afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren. Bij het niet annuleren of bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak, heeft ADHD-HSP praktijk het recht om de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Eventueel zouden de consulten aftrekbaar kunnen zijn wanneer er sprake is van een eigen bedrijf of als de hulpvraag werkgerelateerd is. Indien er geen vergoeding mogelijk is dan kunnen de consulten mogelijk als aftrekpost bij de inkomstenbelasting opgevoerd worden. Via de sociale dienst, PGB of werkgever is ook vaak vergoeding mogelijk.

Een behandelingstraject door een coach kan voor de zorgverzekeraar schadelastbeperking opleveren. Daarom kunt u proberen de kosten te verhalen bij de zorgverzekeraar. Er kan een verzoek ingediend worden op basis van hun coulanceregeling.