Workshop ‘Omgaan met AD(H)D’

omgaan_met_adhdDeze workshop is speciaal ontwikkeld voor ouders/verzorgers die te maken hebben met AD(H)D.

In de praktijk vinden ouders het vaak moeilijk om ongewenst gedrag te laten stoppen. Kinderen met AD(H)D vragen veel aandacht en hebben veel begeleiding nodig in hun dagelijkse bezigheden.

In de workshop zal aan de volgende items aandacht besteed worden:

  • De oorzaak van AD(H)D. Wanneer dit duidelijk is zal er meer begrip ontstaan voor het gedrag van het kind.
  • De factoren die in het dagelijks leven het kind beïnvloeden.
  • Verschillende soorten problemen waar ouders tegen aan lopen.
  • Een ‘Plan van Aanpak’ wordt aangeboden om problemen op te lossen.
  • Hoe kan een ouder zijn emotionele problemen de baas?.
  • Veel nuttige opvoedingsadviezen.

Tijdens de workshop kunnen ouders de problemen die ze ondervinden uitspreken en delen met elkaar.

Hoe wordt deze workshop gegeven?
ADHD-HSP praktijk verzorgt de workshop voor maximaal 6 personen. De workshop bestaat uit 2 avonden.

In de eerste avond zal besproken worden:

  • De oorzaak van AD(H)D.
  • De factoren die in het dagelijks leven het kind beïnvloeden
  • De verschillende soorten problemen en het ‘Plan van Aanpak’ om problemen op te lossen. Hierbij worden vele nuttige opvoedingsadviezen gegeven.
  • Ouders krijgen opdrachten mee naar huis om ‘Plan van Aanpak’ en verschillende adviezen uit te proberen in de thuissituatie.

Tijdens de tweede avond zal er een evaluatie plaatsvinden over hetgeen besproken is op de eerste avond en of de adviezen die toegepast zijn geholpen hebben. Wat ging er goed, wat ging er minder goed?. Naar aanleiding hiervan zullen eventueel adviezen aangepast worden. Op deze avond wordt tevens besproken hoe een ouder zijn emotionele problemen de baas kan worden.

De workshop wordt onderverdeeld in kinderen met AD(H)D op de basisschool en kinderen met AD(H)D op de middelbare school. Dit is voor het ‘Plan van Aanpak’ niet echt nodig, maar voor de uitwisseling van ervaringen van de ouders wel prettig.

De workshop wordt op een avond gegeven en duurt ongeveer 2 tot 2,5 uur. Tussen de eerste en de tweede avond zitten drie tot vier weken om het ‘Plan van Aanpak’ en de opvoedingsadviezen uit te proberen.

De kosten van de workshop
De workshop kost € 140,00 per persoon. Voor een echtpaar € 180,00.  Het bedrag dient contant voldaan te worden. Factuur kan op verzoek verstrekt worden.

Indien u nog vragen heeft of u wilt zich inschrijven neem dan contact met mij op.