Trainer: José Smits-Govaert
Training:
Omgaan met Verlies en Rouw als professional met kinderen en jeugdigen

Omschrijving:

Inhoud:
Ochtendprogramma:
• Wat is verlies & rouw: uitleg over de rouwmodellen en nieuwe visie op rouw
• Aandachtspunten tijdens alle fasen van begeleiding
• Wie ben jij als professional in het contact met je cliënt:

o Het leren herkennen van coping mechanismen bij je cliënten (ouders en kinderen) aan de hand van de hechtingscirkel
o Hoe ben jezelf gehecht en wat heeft dit voor effect op de ander

Middagprogramma:
Aan de hand van de vier rouwtaken zullen verschillende manieren aangeboden worden die je als professional in je eigen praktijk kunt inzetten wanneer er verlies en rouw is bij kinderen en jeugdigen van verschillende leeftijden.

Doel:
Inzicht krijgen in de nieuwe visie op verlies en rouw en wat voor effect dit heeft op de begeleiding van kinderen en jeugdigen en hun ouders. De invloed van hechtingsprocessen en tools om kinderen en jeugdigen te begeleiden die te maken hebben met verlies en rouw.

Voor wie:
Professionals die werken met kinderen

Data:
Vrijdag 05.11.2021 van 10.00 uur tot 16.00 uur

Locatie:
De Suikerfabriek, Zuidzijde Haven 39a, Bergen op Zoom. Goed te bereiken met het openbaar vervoer. In de buurt gelegenheid voor zowel betaald als onbetaald parkeren.

Prijs: € 90,00 (inclusief informatieboek over wat kinderen en jeugdigen per leeftijdscategorie, begrijpen, ervaren, hoe ze zich gedragen en hoe je daarmee om kunt gaan, informatieve websites en boeken; koffie en thee, exclusief lunch). Indien je aanvullend verzekerd bent, kijk voor eventuele vergoeding bij NFG

Let wel:
Voor deze training is een voorwaarde van minimaal 6 deelnemers en maximaal 9 deelnemers
Opgeven voor deze workshop a.u.b. vóór 01.112021
Uiterlijk 1 week voor aanvang van de workshop ontvang je bericht. Bij annulering van de training kun je kiezen voor deelname op andere datum of terugbetaling. Bij keuze terugbetaling wordt het geld binnen 2 weken teruggestort.

Inschrijven: neem contact op met mij en geef aan dat het om deze training gaat.