Wat is hoogsensiviteit?

Bij ongeveer 20% van de kinderen is sprake van hoog sensitiviteit (gevoeligheid). Deze kinderen hebben een sterk ontwikkeld zenuwstelsel. De informatieverwerking werkt uitgebreider en nauwkeuriger dan bij een gemiddeld kind. Hierdoor is het kind gevoeliger voor indrukken en neemt subtiele nuances meer waar dan gemiddeld.

Drie aspecten zijn belangrijk bij hoog sensitieve kinderen:

  • Veel en subtiel waarnemen
  • Diep nadenken alvorens te handelen
  • Snel overprikkeld zijn

Door een grote hoeveelheid indrukken kunnen hoogsensitieve kinderen overprikkeld raken. Het lichaam reageert hierop door stresshormonen aan te maken. Hierop volgen fysiologische reacties die buikpijn, hoofdpijn, chronische vermoeidheid en slapeloosheid teweeg kunnen brengen. Dit alles kan gepaard gaan met angst.

Er zijn twee verschillende manieren waarop hoogsensitieve kinderen reageren:

  • Ongeveer 70% van de hoog sensitieve kinderen probeert nieuwe indrukken buiten te houden door zich terug te trekken en zichzelf af te sluiten voor hun omgeving. Hierdoor kunnen mensen moeilijk contact met hen krijgen. Hierdoor worden deze kinderen wel eens in relatie gebracht met kinderen met een autistische stoornis of ADD. Echter hoogsensitieve kinderen vertonen dit gedrag alleen maar bij overprikkeling.
  • Ongeveer 30% van de hoog sensitieve kinderen richt zijn emoties naar buiten. Het kind reageert impulsief en met heftig gedrag. Het kan zich niet meer concentreren en is weinig of niet aanspreekbaar. Dit lijkt op ADHD. Echter hoogsensitieve kinderen vertonen dit gedrag alleen bij overprikkeling (bron: Het hoogsensitieve kind, Elain N. Aron).