(Verlies & Rouw) begeleiding

 1. Kinderen en ouders, jongeren, jongvolwassenen en volwassenen met AD(H)D

Kinderen met AD(H)D hebben veel gemeen met hoog sensitieve kinderen. De problemen die de ouders ervaren komen dan ook vaak overeen.

Enkele overeenkomsten kunnen zijn:

 • Het kind sneller dan andere kinderen van streek raakt door conflicten, leed of onrecht
 • Heftige emoties zoals neerslachtigheid, woede, angst die lang aanhouden.
 • Niet goed in slaap kunnen komen
 • Het intens beleven van geluksmomenten, maar ook vervelende gevoelens. Het kind vraag veel aandacht of is juist stil en trekt zich terug

Via het platform ‘Wijze Ouders’ zijn verschillende trainingen ontwikkeld om ouders en kinderen te leren omgaan met overprikkeling en daarbij te kijken naar hun kwaliteiten en deze te versterken:

Lees meer over:  Ik ben Oké training (leeftijd 7 tot en met 11 jaar) 

Lees meer over: Wijze ouder training

Omdat in deze training niet ingegaan wordt op de oorzaak van AD(H)D en kinderen met AD(H)D de gedragingen veel vaker vertonen dan kinderen met hoogsensitiviteit is de workshop “Omgaan met AD(H)D” ontwikkeld. Ouders krijgen hierin uitleg over:

 • de oorzaak van AD(H)D
 • extra opvoedingsadviezen
 • een ‘plan van aanpak’ wordt aangeboden om problemen op te lossen.

Lees meer over:  Workshop ‘Omgaan met AD(H)D’

Daarnaast kunnen er verdrietige dingen in het leven gebeuren
waar je kind heel erg om moet treuren
Verlies van een huisdier, verlies van een opa of oma of andere dingen waar het kind heel erg aan is gehecht
Hierdoor komen ouders soms met zichzelf in een waar gevecht
Over wat kan ik doen om mijn kind te helpen
zonder het met te veel aandacht en bezorgdheid te overstelpenWanneer het verdriet van je kind niet overgaat en hij of zij er niet graag over praat
is je kind misschien met begeleidende verlies &rouwtherapie gebaat.

Lees meer over:  Verlies&rouwtherapie kinderen/jongeren en ouders

Verlies kan ook het hele gezin treffen en ieder voelt dan zijn eigen pijn
Om dan toch in verbinding met elkaar te blijven kan gezinstherapie heel fijn zijn.

Lees meer over: Gezinstherapie

Om de mogelijkheden te bespreken kun je vrijblijvend contact opnemen voor een gratis  kennismakingsgesprek.

 

Jongeren

Jongeren in de leeftijd van 12 tot ongeveer 17 jaar met de diagnose ADHD/ADD of kenmerken hiervan kunnen het soms erg moeilijk hebben. De overgang die ze maken of hebben gemaakt naar de middelbare school kan hier ook een rol in spelen. Dit zorgt voor extra spanning en onzekerheid en hierdoor kunnen de volgende problemen ontstaan:

 • het organiseren van hun studie en werk
 • concentratieproblemen
 • negatieve gedachten, je rot voelen
 • twijfelen aan jezelf en onzeker zijn
 • gevoelens van eenzaamheid
 • slapeloosheid
 • vergeetachtig zijn

Hierdoor kan het gevoel ontstaan geen grip meer te hebben op je eigen leven. Energie gaat verloren zonder dat er goed gebruik van gemaakt wordt.

Om jongeren hierin te begeleiden is de Power Puber training ontwikkeld ( leeftijd 12 tot en met 17 jaar)

 Lees meer over: Power Puber training

Wanneer je te maken hebt met echte verliezen in je leven zoals het verlies van dierbaren, verlies van gezondheid, verlies door scheiding van je ouders
draag je een zware last op je schouders
In deze periode van je leven is het dan soms moeilijk om dit toe te geven
Praten doe je niet graag en schaamte voor je tranen doen je naar je kamer vertrekken
Of je gaat juist stoer rondhangen op allerlei plekken

Als je echt even geen uitweg meer weet en je gevoelens wil delen
Kan ik je verlies& rouwtherapie aanbevelen om te helen

Wanneer je ouders samen met jou het verlies moeten doormaken
Kan gezinstherapie helpen om elkaar door ’t verdriet niet kwijt te raken

Indien je alleen maar problemen hebt met leren is er een aparte training:
“Snel leren = leuk leren”. Hierin worden jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar ondersteund hoe ze het beste en snelste kunnen leren, lezen, onthouden en plannen.

Lees meer over: Snel leren = leuk leren

Om de mogelijkheden te bespreken kun je vrijblijvend contact opnemen voor een gratis kennismakingsgesprek.

 

Jongvolwassenen

Jongvolwassenen met AD(H)D in de leeftijd van ongeveer 18 tot en met 25 jaar kunnen nog moeite hebben met het organiseren van hun studie en werk, concentratieproblemen ervaren en vergeetachtig zijn.

ADHD-HSP praktijk is erop gericht om samen met jou op zoek te gaan naar je mogelijkheden, talenten en kwaliteiten om zo meer inzicht in jezelf te krijgen. Daarnaast wordt gekeken naar wat er nodig is om deze tot de boventoon te ontwikkelen zodat eventuele belemmeringen makkelijker hanteerbaar zijn. Zo krijg je een op maat gemaakte gebruiksaanwijzing voor jezelf.

Het kan in deze leeftijdsfase ook zo zijn dat je het gevoel hebt geen grip meer op je leven te hebben
Alles gaat in een stroomversnelling en je denkt ‘ik ga het zo toch echt niet meer redden’
Zelfstandig alles moeten doen, niet meer de steun van je ouders om op terug te vallen
’t Kan zomaar zijn dat het ‘geen grip meer hebben’ je leven gaat verknallen.
Hierdoor komen gevoelens van verdriet en somberheid naar boven
En het is nog moeilijk om in een mooie toekomst te geloven

Wanneer je in zo’n diep dal zit kan verlies & rouwtherapie jouw ondersteunen
Even een ‘stevige arm of schouder’ waar je op kan leunen

Wanneer je alleen problemen ervaart op het gebied van leren en plannen is er een aparte training: “Snel leren = leuk leren”. Hierin krijg je ondersteuning hoe je het beste en snelste kunt leren, lezen, onthouden en plannen.

Om de mogelijkheden te bespreken kun je vrijblijvend contact opnemen voor een gratis kennismakingsgesprek.

 

Volwassenen

Er zijn volwassenen die al langer een diagnose ADHD of ADD hebben en er zijn volwassenen die nog maar net gediagnosticeerd zijn. Soms kan de diagnose een opluchting zijn en een verklaring voor veel dingen. Aan de andere kant roept het soms ook vragen op over de invloed op de ontwikkeling en hoe deze verlopen zou zijn als de diagnose eerder gesteld was.

Als volwassene met ADHD valt het leven niet altijd mee
Vanaf de kindertijd niet goed begrepen worden door impulsief en druk gedrag
Dat je vooral te horen hebt gekregen dat jouw gedrag ‘niet mag’
Straf in plaats van een compliment
Je brein is er langzaam wel aan gewend

Deze gebeurtenissen worden diep opgeslagen in je brein
Een prikkel in het heden, koppelt jouw hersenen aan pijn uit het verleden
En als volwassene voel je je daarom soms ‘niet gezien’ en ‘erg klein’

Misschien door een verkeerde beroepskeuze en problemen in je relatie staat je leven op zijn kop
En denk je dat je enkel geboren bent om het leven te ervaren als één grote flop
Het geloven in jezelf kan even verdwenen zijn en een positieve blik naar de toekomst is er even niet
Wat je nu voelt is enkel veel verdriet

Als dit jou overkomt kan verlies& rouwtherapie helpen om weer het zonlicht in de duisternis te zien
Maar omdat ik eclectisch werk kan ik je ook helpen met plannen en dergelijke bovendien.

Lees meer over: Verlies&rouwtherapie (jong)volwassene

Om je leven een andere wending te geven zodat je meer succesvol wordt kan de ADHD-HSP praktijk je begeleiden om nieuw gedrag aan te leren waardoor er meer energie ontstaat in je lichaam en er meer rust ontstaat in je hoofd. Klachten zullen verminderen doordat je leert beter grip te krijgen op de processen die plaatsvinden.

Durf jij de uitdaging aan om je leven een andere wending te geven neem dan gerust vrijblijvend contact op voor een gratis kennismakingsgesprek

Om iets te krijgen wat je nog nooit had, moet je iets doen wat je nog nooit deed.

Als je innerlijk verandert lijkt het of de wereld om je heen verandert. Dat is natuurlijk ook zo, want de hele wereld reageert op wat jij uitzendt. Anne Linde

 

2. Begeleiding kinderen, jongeren en ouders HSP

Om de kinderen en ouders beter om te leren gaan met de hoogsensitiviteit en daarbij te kijken naar hun kwaliteiten en deze te versterken zijn er drie trainingen ontwikkeld door het Platform “Wijze Ouders”:

o Lees meer over: De Wijze Ouder Training
o Lees meer over: De Ik ben Oké Training (voor de leeftijd 8 tot en met 11 jaar)
o Lees meer over: De Power Puber Training (12 tot en met 17 jaar)

Wanneer hoogsensitieve kinderen te maken krijgen met verliezen in hun leven
Bijvoorbeeld het overlijden van een huisdier, opa of oma kunnen zij heftige emoties beleven
De indruk die dit maakt is diep en kinderen kunnen erg somber zijn
Ouders ervaren dit vaak als erg zwaar en voelen zich in ’t begeleiden vaak erg klein

Verlies&rouwtherapie kan voor kinderen die vastzitten in hun verdriet een oplossing zijn
Na deze begeleiding hebben ze het verlorene een plek kunnen geven en ontstaat er weer ruimte voor het beleven van nieuwe avonturen in hun brein

Lees meer over: Verlies&rouwtherapie kinderen/jongeren en ouders

Wanneer ouders samen met het kind het verlies moeten doormaken
Kan gezinstherapie helpen om elkaar door ’t verdriet niet kwijt te raken

Lees meer over: Gezinstherapie

Om de mogelijkheden te bespreken kun je vrijblijvend contact opnemen voor een gratis kennismakingsgesprek.

 

 

(Jong)volwassene met hoogsensitiviteit

Als (jong)volwassene met hoogsensitiviteit
is het leven niet altijd makkelijk, dat is een feit
Alle indrukken komen sterk binnen
Hoe je dit aan anderen moet vertellen is soms moeilijk te verzinnen
Op het werk of studie verstrikt zitten in emoties van anderen
Het is een hele klus om dit te veranderen
Daarnaast kun je in het leven ook intens verdrietige momenten beleven
Snel een oplossing zien te vinden is vaak een streven.

De emoties kunnen zo heftig zijn
Dat je het dagelijks functioneren als erg zwaar gaat ervaren met vooral
veel mentale, maar ook fysieke pijn

Verlies & rouwtherapie kan jou helpen om door zo’n periode heen te komen
zodat je betekenis, heling en ruimte kunt vinden om weer over een toekomst met zonlicht te dromen!

Lees meer over: Verlies&rouwtherapie (jong)volwassene

Om de mogelijkheden te bespreken kun je vrijblijvend contact opnemen voor een gratis kennismakingsgesprek.

 

3. Verlies – en rouwtherapie

Verlies & rouwtherapie
Kinderen/Jongeren en Ouders

Jouw hand in mijn hand
zo warm en zacht
Het gevoel verbonden te zijn
vermindert ietwat de pijn en geeft kracht

Kinderen en jongeren rouwen net als volwassenen. Zij ervaren ook intensieve gevoelens van verdriet, boos zijn, angst of gevoelens van schuld. Maar kinderen en jongeren uiten zich anders, vooral non-verbaal.

Kinderen kunnen vanaf het moment dat ze zich hechten een verlies voelen. In feite is dat vanaf het moment dat ze geboren zijn. Ze voelen aan wanneer degene of hetgeen aan wie of wat ze gehecht zijn er niet meer is en voelen verlatenheid. Kinderen voelen ook al heel jong wanneer hun ouders rouwen en slaan dat op. Ze voelen de veranderingen en de veranderde spierspanning waarmee papa of mama hen oppakt.

Al vanaf jonge leeftijd kunnen kinderen geconfronteerd worden met verschillende soorten verliezen zoals:
• het overlijden van een huisdier
• opa of oma of andere dierbaren uit de omgeving.
• de scheiding van hun ouders
• verhuizing
• het krijgen van een ziekte waardoor ze dingen niet meer kunnen.

Ik ga met kinderen, vanaf de leeftijd van zes jaar, die te maken hebben met verlies individueel aan de slag met de verwerking hiervan. Dit doe ik meestal op een creatieve manier waardoor het kind zich zal snel op zijn of haar gemak voelt. Bij de jongere kijk ik welke werkvorm het beste past.

Omdat kinderen nog volop in ontwikkeling zijn is het fijn om te weten wat een kind van een bepaalde leeftijd kan begrijpen over verlies, zelf ervaart en hoe een kind zich gedraagt. Naast de begeleiding van het kind en jongere kan ik de ouders ondersteunen door hen handvatten te geven hoe ze in zo’n situatie het beste om kunnen gaan met hun kind of jongere.

Om de mogelijkheden te bespreken kun je vrijblijvend contact opnemen voor een gratis kennismakingsgesprek.

 

Gezinstherapie

Als je als gezin een verlies moet dragen is dat soms moeilijk, ieder rouwt op zijn eigen manier
Kinderen fluctueren van verdriet naar intens plezier
Voor ouders soms moeilijk te bevatten en wat een kind nodig heeft moeilijk in te schatten
Zelfzorg als ouder is in zo’n periode ook zo nodig
En steun van buitenaf is zeker niet overbodig

Om de verbinding als gezin niet kwijt te raken kan gezinstherapie helpen om elkaar te horen, te voelen en te zien en de ander te leren omarmen
En zo elkaar in plaats van te verdwijnen in je eigen omhulsel van verdriet, te verwarmen

Om de mogelijkheden te bespreken kun je vrijblijvend contact opnemen voor een gratis kennismakingsgesprek.

 

Verlies & rouwtherapie
(Jong)volwassene

Als je kunt houden van iets of iemand en je mag liefde delen
Weten velen dat er ook een keerzijde zit aan dit geluk
Het moment van afscheid nemen, met pijn in ’t hart
Dat je ’t gevoel kan geven ‘ik ben even stuk’.
Dat is de prijs van ‘hechting’

Door vroegere ervaringen uit je jeugd heb je misschien een muur om je heen gebouwd       
Met de onbewuste gedachte ‘ik heb al genoeg gerouwd!’
Tot er een moment komt dat je verbinding mist met de mensen om je heen     
En dat je bij verdriet het gevoel hebt ‘ik sta hier helemaal alleen’.

 

Dit gevoel kan opkomen bij verschillende momenten in je leven zoals bijvoorbeeld:
• beëindiging van relaties
• verlies door geen contact meer te hebben met je kinderen
• verlies door miskraam
• verlies van gezondheid
• verlies van werk
• overlijden van dierbaren
Het dagelijks functioneren kan hierdoor enorm verzwaren

Psychische symptomen waar je last van zou kunnen hebben:
• Verdriet, opluchting, somberheid, piekeren, concentratieproblemen, ontkenning, schuldgevoel, tevredenheid, gedachten aan zelfdoding
Lichamelijke symptomen:
• Verminderde eetlust, overactief, vermoeidheid, futloos, passief, slaapproblemen, hoofdpijn
Goede ondersteuning zou jou hierbij kunnen redden.                                                         

Wanneer therapie?
Als ‘rouwen’ gaat voelen als een innerlijke strijd en je geen uitweg meer ziet
Kan therapie de oplossing zijn als weg naar heling en verbinding met de wereld om je heen
zodat er weer een opening ontstaat om naar de toekomst te kijken en betekenis te kunnen geven aan hetgeen wat jou op dit moment in je leven verliet.

Samen kunnen wij je levenspad bewandelen
Wat jouw leven weer kan veranderen.

Om de mogelijkheden te bespreken kun je vrijblijvend contact opnemen voor een gratis kennismakingsgesprek