HSP Test

De HSP test geeft inzicht in de sensitiviteit van jezelf en je kind.

Wanneer je een vermoeden hebt dat je kind en misschien jezelf hoogsensitief bent kan het maken van deze test meer inzicht hier in geven. Elaine Aron heeft de test ontwikkeld en is grondlegster van het begrip HSP (Highly Sensitive Person). Deze test is wereldwijd als een
valide en betrouwbare test om het concept hoog sensitiviteit te meten.

hsp_test_1Beantwoord alle vragen. Beantwoord het zoals het voor jou voelt. Antwoord met “ Ja” als het enigszins opgaat. Antwoord met “Nee” als het niet speciaal of helemaal niet opgaat voor je kind.

HSP Test Kind:
Mijn/het kind:
O Schrikt snel

O Heeft last van kleren die kriebelen, naden in sokken/kledingmerkjes op de huid

O Houdt over het algemeen niet van grote verrassingen

O Leert meer van een vriendelijke terechtwijzing dan een strenge straf

O Lijkt gedachten te kunnen lezen

O Gebruikt moeilijke woorden voor zijn/haar leeftijd

O Ruikt elk vreemd geurtje

O Heeft een scherpzinnig gevoel voor humor

O Lijkt zeer intuïtief

O Is moeilijk in slaap te krijgen na een opwindende dag

O Heeft moeite met grote veranderingen

O Wil zich verkleden als zijn/haar kleren nat of zanderig zijn geworden

O Stelt veel vragen

O Is een perfectionist

O Heeft oog voor verdriet van anderen

O Houdt meer van rustige spelletjes

O Stelt diepzinnige, beschouwende vragen

O Is zeer gevoelig voor pijn

O Kan slecht tegen een luidruchtige omgeving

O Heeft oog voor detail (iets dat van plaats is veranderd, iemands uiterlijk)

O Kijkt eerst of het veilig is alvorens ergens in te klimmen

O Presteert het best wanneer er geen vreemden bij zijn

O Beleeft de dingen intensief

Evaluatie van de HSP-test:
Voor elke ‘ja’ tel je een punt.

0-12 punten:
Je hebt waarschijnlijk geen HSK (hoog sensitief kind). Hoewel dat niet met zekerheid te zeggen is. Als er bijvoorbeeld twee items heel erg waar zijn voor jou kan het zijn dat je kind
wel hoogsensitief is.

13-23 punten:
Je kind is heel waarschijnlijk een HSK. Hij/zij is gevoeliger voor nuance verschillen dan de meeste andere mensen/kinderen. Het kan nut hebben om een boek te lezen over hoogsensiviteit of kennis te maken met andere HSKérs. Het kan zijn dat je heel veel herkent en daardoor iets bewuster wordt van deze eigenschap van je kind.

hsp_test_2

HSP Test Volwassenen:
Beantwoord alle vragen, net zoals bij de HSP Test voor het kind. Beantwoord met “Ja” bij iedere stelling die (enigszins) opgaat en “Nee” bij stellingen die niet voor jou gelden.

0 Ik ben me bewust van subtiele signalen in mijn omgeving

0 Ik word beïnvloed door stemmingen van anderen

0 Ik ben nogal gevoelig voor pijn

0 Tijdens drukke dagen merk ik dat ik behoefte heb om te terug te trekken op een plek waar ik ongestoord alleen kan zijn

0 Ik ben gevoelig voor de effecten van cafeïne

0 Ik raak gemakkelijk overvoerd door dingen als fel licht, sterke geuren, grove weefsels of harde sirenes

0 Ik heb een rijke complexe innerlijke belevingswereld

0 Ik voel mij niet op mijn gemak bij harde geluiden

0 Ik kan diep ontroerd raken door kunst of muziek

0 Ik ben consciëntieus (wil dingen volgens mijn geweten doen)

0 Ik schrik gemakkelijk

0 Ik voel me opgejaagd als ik veel moet doen in korte tijd

0 Ik raak geïrriteerd als mensen proberen me te veel dingen tegelijk te laten doen

0 Ik doe erg mijn best te voorkomen dat ik fouten maak of dingen vergeet

0 Ik kijk uit principe niet naar geweldadige films of tv-shows

0 Ik voel me ongemakkelijk als er om mij heen veel gebeurt

0 Veranderingen in mijn leven brenge mij van mijn stuk

0 Ik heb een neus voor delicate geuren, smaken, geluiden en geniet daarvan

0 Het vermijden van situaties die me van streek maken heeft bij mij een hoge prioriteit

0 Als kind werd ik door mijn ouders of leraren gevoelig of verlegen gevonden

0 Als mensen zich in een fysieke omgeving niet prettig voelen, weet ik meestal wat er moet gebeuren om dat te veranderen

0 Als ik erge honger heb heeft dat sterke invloed op mijn concentratievermogen of mijn humeur

0 Als ik met iemand moet wedijveren of op mijn vingers word gekeken, word ik zo nerveus dat mijn prestaties veel minder zijn dan gewoonlijk

Evaluatie van de HSP-test:
Voor elke ‘ja’ tel je een punt.

0-7 punten:
Je bent waarschijnlijk geen HSPér. Hoewel dat niet met zekerheid te zeggen is.

8-14 punten:
Er zijn verschillende gradaties in sensitiviteit. Je bent waarschijnlijk wel sensitief maar mogelijk niet hoogsensitief. Dat kan een groot voordeel zijn omdat je wel veel dingen aan kan voelen, maar niet de problemen hebt die de hoogsensitieven hebben.

15-23 punten:
Je bent waarschijnlijk hoogsensitief (HSPér). Je bent gevoeliger voor nuance verschillen dan de meeste andere mensen. Het kan nut hebben een boek te lezen over hoogsensitiviteit of kennis te maken met andere HSP’ers. Het kan zijn dat je heel veel herkent en daardoor iets bewuster wordt van deze eigenschap van je.

Wanneer je na het invullen van de test nog vragen hebt, kun je altijd contact opnemen met
ADHD-HSK Praktijk.