Rouw op de werkvloer
Een werkgever heeft geen verantwoordelijkheid voor het privéleven van zijn werknemers. Maar het is zeker wel raadzaam om vanuit een veilige basis goed in contact te blijven met een werknemer die verlies en rouw ervaart.
De feiten:
Uit onderzoek is gebleken dat één op de tien werkende die een dierbare verloren heeft, een burn-out krijgt door de combinatie rouw en werk. Ruim 20% van de werknemers ervaart te weinig steun van de werkgever om goed te kunnen functioneren. Zelfs een kwart van de werknemers zou door het verlies niet meer goed kunnen functioneren.

Allerlei soorten verliezen:
Belangrijk om te weten is dat er verschillende soorten verlies zijn waar de werknemer mee te maken kan hebben zoals: verlies van de partner en/of kind (de grootste groep met de meeste uitval), verlies van andere dierbaren, verlies van gezondheid, door echtscheiding, ongewenste kinderloosheid of verlies van functie.

Verschillende manieren van rouwen:
Het moeilijke aan rouw en verlies is dat iedereen verschillend omgaat met rouw. Er is dus niet één manier die voor iedereen passend is. Sommige mensen hebben last van concentratieverlies en kunnen hun werkzaamheden niet meer aan, terwijl andere mensen juist energie krijgen van hun werkzaamheden naast het verlies wat geleden wordt. Werk kan ook weer structuur geven aan de dag. Om goede ondersteuning te bieden zal maatwerk geleverd moeten worden.

Rouw heeft geen aan- en uitknop
zodat je even tegen jezelf kunt zeggen ‘nu even niet..‘STOP’
Verdriet kan niet bij binnenkomst even aan de kapstok gehangen worden zoals een jas
of diep verstopt worden in je tas.
Nee, verdriet is gewoon bij jou aanwezig op je werkplek
maar wordt door de omgeving vaak beschouwd als een blinde vlek
Iets wat aan de buitenkant niet kan worden gezien
Rouw is naar een ander toe ook soms moeilijk uit te leggen bovendien.
Dan wordt er maar verder geploeterd totdat er een seintje komt vanuit je lichaam en geest
Het is zo wel voldoende geweest
Maar dit is dikwijls te laat
en hebben zowel de werkgever als werknemer hierbij geen baat.

Een ‘veilige’ werkplek is belangrijk omdat:

1. De werknemer eerder steun durft te vragen:
Een goede, als ‘veilig’ ervaren werkplek is belangrijk om in verbinding te blijven met elkaar. De werknemer zal dan eerder hulp durven vragen bij het ervaren van problemen die te maken hebben met verlies en rouw. Als werkgever zul je de juiste containment kunnen bieden.

2. Transitieprocessen beter verlopen:
Veranderingen in de organisatie zullen beter verlopen vanuit een basis van veiligheid, vertrouwen en verbinding. Iedere verandering begint met een einde.

Ben jij als werkgever ook zo’n veilige werkplek voor jouw werknemer?

De relatie tussen jou als werkgever en de werknemer is te vergelijken met die van een ouder met een kind. Veilige hechting is belangrijk voor een kind. Het gevoel te hebben dat een primaire verzorger er altijd voor jou is. Dit bevordert het gevoel van eigenwaarde en psychische gezondheid.

Behoefte aan veiligheid, verbinding en erkenning verdwijnt niet in de volwassenheid. Deze behoeften komen ook op de werkvloer tot uiting en zeker wanneer er veranderingen plaatsvinden. De gedragingen die mensen naar aanleiding van deze veranderingen laten zien kunnen voortkomen vanuit patronen die onbewust uit het verleden opgeroepen worden. Om hier op de juiste manier op te kunnen anticiperen als werkgever is de training Kwetsbaarheid en Veiligheid gemaakt.

Als je eerlijk bent en oprecht
komt je handelen overeen met wat je zegt
Congruentie tussen deze twee geeft een gevoel van
veiligheid en vertrouwen
Dat is waar je zowel privé als in het werkveld op kan bouwen
Ben je er daarom als werkgever, leidinggevende van bewust
dat een goede werkrelatie hierop berust!

Lees meer over de: Training Kwetsbaarheid en Veiligheid