Werkwijze

Individuele begeleiding/therapie:
Na aanmelding krijgt u eerst een gratis telefonisch kennismakingsgesprek en als er een vervolgconsult zal plaatsvinden zend ik u een intakeformulier. Bij het vervolgconsult zal de hulpvraag verder bekeken worden en aan de hand daarvan worden er doelen gesteld. De (vervolg)consulten duren een uur. Na ieder gesprek zal ik per mail de vervolgafspraak bevestigen en kort evalueren wat er besproken is.

Gezinstherapie:
Wanneer een verlies een geheel gezin raakt kan gezinstherapie de oplossing zijn om door het verdriet elkaar niet kwijt te raken, maar juist steun bij elkaar te vinden. Deze therapie wordt met het gehele gezin gedaan en de consulten duren een uur. Na aanmelding krijgen jullie eerst een gratis kennismakingsgesprek en als een vervolgconsult wordt afgesproken zend ik een intakeformulier. De duur van de gehele therapie ligt aan de hulpvraag. De consulten zelf duren een uur. Na ieder gesprek zal ik per mail de vervolgafspraak bevestigen en kort evalueren wat er besproken is.

Ouder/partnerbegeleiding:
Wanneer je als ouder ondersteuning kan gebruiken bij de opvoeding of begeleiding van je kind is individuele ouderbegeleiding of gezamenlijke ouderbegeleiding mogelijk. Meestal is het kind al in begeleiding bij mij als deze vraag er is. De consulten duren een uur.

Trainingen: ‘Ik ben Oké training’ en ‘Power Puber training’:
Na aanmelding ontvangen de ouders een intakeformulier. De ouders tekenen een overeenkomst zodat ze weten wat het kind aangeboden krijgt. Hierna volgt een vrijblijvend intakegesprek met de ouder en het kind. In de gesprek worden de hulpvraag, doelen en uitleg over de training besproken. Na afloop van de training volgt eventueel een evaluatiegesprek waarin gekeken wordt of doelen behaald zijn. Aan de hand van de hulpvraag wordt de training eventueel aangepast.

De Wijze ouder training:
Deze training wordt meestal bijgewoond door de ouders van kinderen die de bovenstaande trainingen volgen. Ouders waarvan de kinderen niet de training volgen zijn ook welkom.

Training: ‘Snel leren = leuk leren’ :
Voor aanvang van deze training is geen intakegesprek nodig. Na aanmelding wordt in overleg met de ouders een begindatum afgesproken.

Workshop ‘Omgaan met ADHD’:
Ouders kunnen zich hiervoor opgeven zonder voorafgaand intakegesprek.

ADHD-HSP praktijk begeleidt kinderen en ouders, jongeren, jongvolwassenen en volwassenen en maakt gebruik van verschillende methodieken en technieken:

  • NLP (neurolinguistisch programmeren)
  • oplossingsgericht werken
  • systemisch werk
  • somatic experience
  • cognitieve gedragstherapie
  • Triple P.
  • Snellezen, mindmappen, speedlearning, geheugentechnieken, timeboxing, timemanagement.

Voor de (hoog) sensitieve kinderen, AD(H)D kinderen en ouders worden trainingen gegeven die ontwikkeld zijn door het platform “www.sensikids.nl “. Daarnaast wordt voor de jongeren en jongvolwassenen de training ‘Snel leren = leuk leren’ gegeven om snel te leren lezen, leren en plannen ontwikkeld door “www.studielift.nl”.

Het doel van de begeleiding is om mensen positiever te laten denken waardoor er meer mogelijkheden ontstaan en daardoor ook meer kwaliteiten zichtbaar worden. Hierdoor krijgt men meer energie en zullen problemen afnemen.

Daarnaast is het doel van verlies&rouwtherapie om de verliezen die er zijn een plaats en betekenis te geven zodat er weer ruimte ontstaat om een stapje naar de toekomst te kunnen zetten. Voor verdere informatie over de verlies & rouwtherapie kunt u ook nog kijken op mijn andere website www.steunpuntbijverliesenrouw.nl