De schema’s en planners “handig om te hebben” zijn gratis te vinden als download op de site van “Time2Control”.

Doelentabel met stappenplan
In deze tabel omschrijf je jouw doelen en het stappenplan om deze doelen te bereiken.
Behoort bij hoofdstuk 1 van het cursusboek “Snel leren = leuk Leren”

Weekindeling
Invulschema om te kijken wanneer je het beste je huiswerk in kunt plannen, geeft inzicht in jouw week.

Proefwerk/tentamenplanner
Hierin kun je per toets/tentamen aangeven hoeveel tijd je nodig hebt om het voor te bereiden waardoor je het op tijd kunt inplannen.

Huiswerkschema
Per week/dag invullen wat je voor een toets- of tentamenweek moet doen, dus wat je in de proefwerk/tentamenplanner hebt ingevuld verwerk je in dit schema, per vak een eigen kleur geeft duidelijk overzicht!

Jaarplanner
Zet je toetsweken, SO’s, werkstukken, boekbesprekingen en andere “projecten” overzichtelijk in een jaarplanner zodat je nooit meer te laat aan iets wordt herinnerd en dus op tijd er aan begint.

To do lijstje
Veel taken op één dag of in één week? Gebruik een to do lijst zodat je niets vergeet!

Boekverslag ingevuld

Boekverslag leeg
Voor het maken van een boekverslag of boekbespreking kun je deze mindmaps gebruiken en invullen. Neem hem door voordat je een boek leest en vul hem gaandeweg zo compleet mogelijk in.

Werkstuk maken – mindmap
Hoe pak je het maken van een werkstuk aan?  Volg de mindmap vanaf rechtsboven met de klok mee en je bouwt stap voor stap je werkstuk op.

Mijn woordenboek
Voor wie nog sneller wil lezen, leg je eigen woordenboek aan met moeilijke woorden om je woordenschat te vergroten en nog makkelijker en sneller te kunnen lezen.