Training Kwetsbaarheid en Veiligheid:

Om een veilige werkplek te creëren wordt in deze training aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

  • Het leren herkennen van gedragingen van mensen vanuit systemisch oogpunt (overlevingsstrategieën) om hier op de juiste manier op te kunnen anticiperen. Daarnaast het leren stilstaan bij het effect van het (onbewust) gedrag op een ander. Het leren kijken naar gedrag vanuit de ‘hechtingsbril’.
  • Het leren toepassen van geweldloze communicatie om tot een goede verbinding te komen.
  • Het leren vormgeven van transitieprocessen vanuit veiligheid, vertrouwen en verbinding:

Iedere verandering begint bij een einde. Vanuit de hechtingscirkel zal het transitieproces doorlopen worden en daarbij wordt aandacht besteed aan het belang van rituelen en hoe je deze kunt inzetten in je eigen organisatie.

Deze training kan op maat gemaakt worden.

Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.