Medicatie

medicatie_1Medicijnen kunnen ervoor zorgen dat je minder last hebt van de kenmerken van AD(H)D. Er bestaan kortwerkende en langwerkende medicijnen die werken bij AD(H)D.

Het oordeel dat mensen hebben over het gebruik van medicatie is echter nog zeer divers.

Mensen hebben ook het idee dat ADHD in deze tijd veel meer voorkomt dan vroeger. Omdat de bevolkingsgroei toeneemt is ook de frequentie van kinderen met ADHD toegenomen. Daarbij komt dat onze westerse wereld niet vriendelijk is voor ADHD-ers. Men moet tegenwoordig aan een heleboel eisen voldoen en er wordt steeds meer van ons verwacht. In de thuissituatie is er steeds minder rust, regelmaat en structuur omdat allebei de ouders werken. Op school wordt er steeds meer op jongere leeftijd een beroep gedaan op plannen en organiseren.

Waarom medicatie?
Deze medicijnen zorgen ervoor dat je concentratie toeneemt, je minder druk bent en je jezelf minder druk voelt, je minder impulsief bent waardoor je minder problemen krijgt.

medicatie_2

Doordat kinderen medicatie innemen en zich hierdoor beter kunnen concentreren wordt de lesstof in de klas beter opgenomen waardoor ze minder tijd nodig hebben om thuis hun huiswerk af te krijgen. Hierdoor kan het kind functioneren op het niveau dat hij of zij werkelijk aan kan. Kinderen zonder medicatie presteren vaak onder hun niveau. In de periode dat het kind medicatie gebruikt kunnen structuren aangeleerd worden. Wanneer deze voldoende eigen gemaakt zijn kan medicatie eventueel afgebouwd worden.

Hoe werkt medicatie?
Voor de kortdurende medicatie is Methylfenidaat de werkzame stof. Enkele bekende namen zijn: Ritalin, Concerta, Equasym en Medikinet. Methylfenidaat is een stimulerend middel omdat het onder de opiatenwet valt. Echter door de voedingsstoffen, maagsappen en vertraagde opname van de medicatie bouw je geen spiegel op. Hierdoor kan er geen verslaving of gewenning ontstaan. AD(H)D ontstaat door een verminderde (samen)werking van bepaalde hersendelen. Methylfenidaat zorgt ervoor dat deze hersendelen weer optimaal functioneren door bepaalde stofjes langer actief te houden.

De verschillende medicijnen hebben allemaal een andere werkzame tijd, doordat de Methylfenidaat op een verschillende manier wordt losgelaten door de capsule. De tijd die op de bijsluiter staat is niet altijd helemaal juist. De tijd kan korter zijn, maar ook langer. Dit is afhankelijk van het tekort aan dopamine op een bepaald moment en van de stofwisseling van Methylfenidaat en opname van het kind.
Daarnaast heb je nog langwerkende medicatie. Deze hebben een andere werkzame tijd door de capsule.

Het is belangrijk om goed ingesteld te zijn. Wanneer dit niet gebeurt, stoppen mensen met de inname hiervan vanwege negatieve ervaringen. Zij zijn dan in de veronderstelling dat de medicatie niet geschikt is.

Wanneer een kind goed ingesteld is zijn er nauwelijks bijwerkingen. De concentratie neemt toe en het gedrag blijft hetzelfde. Bijwerkingen kunnen ontstaan door verminderde eetlust waardoor niet goed gegeten wordt.

Om goed ingesteld te worden is het handig om eerst met de kortwerkende Methylfenidaat te beginnen. Het afgifteprofiel van het langwerkende medicijn kan dan met het kortwerkende worden vergeleken. Hierdoor kan precies berekend worden hoe lang de medicijnen met verlengde afgifte werken, wat de juiste dosering voor iemand is en in welke combinatie.

Waarom medicatie nog meer belangrijk is?
De kans op verslaving bij kinderen met ADHD is hoger dan bij kinderen zonder ADHD. Er zijn verschillende soorten verslavingen zoals alcoholverslaving, harddrugs, rookverslaving en gokverslaving die ervoor zorgen dat het dopaminegehalte toeneemt. Voor mensen/kinderen met ADHD geeft dit rust in het hoofd. Echter heeft men op den duur steeds meer nodig om hetzelfde effect te krijgen. Hierdoor raakt men steeds verder in de problemen.

medicatie_3

Wanneer kinderen medicatie gebruiken hebben zij minder behoefte aan deze middelen omdat hun dopaminegehalte al aangevuld wordt.