Wat is AD(H)D?

fotohome_1AD(H)D (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) is een aandachtsstoornis waarbij de volgende kenmerken van belang zijn:

 • aandachts- en concentratieproblemen
 • hyperactiviteit
 • impulsiviteit

fotohome_2

Als aanvullende vereisten gelden deze symptomen:

 • vaker bij deze persoon voorkomen dan bij leeftijdgenoten
 • voor het twaalfde levensjaar zijn begonnen
 • de leerprestaties, het werk en het sociale contact met anderen beïnvloeden
 • niet het gevolg zijn van een andere stoornis

Deze criteria zijn ontwikkeld voor en getoetst aan kinderen. AD(H)D bij volwassenen is pas recent erkend, men dacht vroeger dat het na de kindertijd over zou gaan. Dit blijkt niet altijd het geval, hoewel de symptomen wel kunnen veranderen.

ADD kenmerkt zich grotendeels door dezelfde symptomen alleen dan met het ontbreken van hyperactiviteit. Veel mensen met ADD ervaren juist dat ze dromerig en afwezig zijn en alleen door veel externe prikkels actief kunnen deelnemen aan het leven.

foto_home_2

AD(H)D gaat vaak gepaard met andere problemen, zoals gedrags-, leer- en emotionele en ontwikkelingsmoeilijkheden. Dit worden comorbiditeiten genoemd. Problemen die vaak in combinatie met AD(H)D voorkomen zijn:

 • Oppositioneel opstandig gedrag
 • Dwanggedachten en dwanghandelingen
 • Leerstoornissen zoals dyslexie en dyscalculie of wel rekenproblemen
 • Nonverbal Learning Disorder (NLD)
 • Angst
 • Slaapproblemen
 • Het syndroom van Gilles de la Tourette. Dit syndroom wordt meestal gekenmerkt door motorische en vocale tics en dwanggedachten en – handelingen
 • (Manisch) depressiviteit
 • Verslaving
 • Overspannenheid