Werkwijze

Individuele begeleiding:
Na aanmelding ontvangt u een intakeformulier. Daarna volgt een intakegesprek waarin de hulpvraag onderzocht wordt en de doelen aan de hand daarvan vastgesteld worden.

Groepstrainingen: ‘Ik ben Oké training’ en ‘Power Puber training’:
Na aanmelding ontvangen de ouders een intakeformulier. De ouders tekenen een overeenkomst zodat ze weten wat het kind aangeboden krijgt. Hierna volgt een vrijblijvend intakegesprek met de ouder en het kind. In de gesprek worden de hulpvraag, doelen en uitleg over de training besproken. Na afloop van de training volgt eventueel een evaluatiegesprek waarin gekeken wordt of doelen behaald zijn.

De Wijze ouder training:
Deze training wordt meestal bijgewoond door de ouders van kinderen die de bovenstaande trainingen volgen. Ouders waarvan de kinderen niet de training volgen zijn ook welkom.

Trainingen: ‘Ik leer anders’ en ‘Snel leren = leuk leren’ :
Voor aanvang van deze trainingen is geen intakegesprek nodig. Na aanmelding wordt in overleg met de ouders een begindatum afgesproken.

Workshop ‘Omgaan met ADHD’:
Ouders kunnen zich hiervoor opgeven zonder voorafgaand intakegesprek.

ADHD-HSP praktijk begeleidt kinderen en ouders, jongeren, jongvolwassenen en volwassenen en maakt gebruik van verschillende methodieken en technieken:

  • NLP (neurolinguistisch programmeren)
  • oplossingsgericht werken
  • systemisch werk
  • somatic experience
  • cognitieve gedragstherapie
  • Triple P.
  • Snellezen, mindmappen, speedlearning, geheugentechnieken, timeboxing, timemanagement.

Voor beelddenkers en dyslectische kinderen wordt gewerkt met de methode ‘Ik leer anders’. Voor de (hoog) sensitieve kinderen, AD(H)D kinderen en ouders worden trainingen gegeven die ontwikkeld zijn door het platform “www.sensikids.nl “. Daarnaast wordt voor de jongeren en jongvolwassenen de training ‘Snel leren = leuk leren’ gegeven om snel te leren lezen, leren en plannen ontwikkeld door “www.studielift.nl”.

Het doel van de begeleiding is om mensen positiever te laten denken waardoor er meer mogelijkheden ontstaan en daardoor ook meer kwaliteiten zichtbaar worden. Hierdoor krijgt men meer energie en zullen problemen afnemen.